Al- Qānūn fi 'l-ʿIrāq al-qadı̄m: dirāsa tārı̄ḫı̄ya qānūnı̄ya muqārana

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Sulaimān, ʿĀmir (Author)
Format: Print Book
Language:Arabic
Subito Delivery Service: Order now.
Check availability: HBZ Gateway
Published: Baġdād Dār aš-Šuʾūn aṯ-Ṯaqāfa al-ʿĀmma 19XX-
Volumes / Articles:Show volumes/articles.
Description
Item Description:In arab. Schrift, arab