Yazgıcı ve Özgürlükçü Tevekkül Anlayışının Çalışma Hayatına Etkileri

Kader ve tevekkül alanındaki yazgıcı ilahi takdir tezi sosyal hayatın, ahlakın ve çalışma hayatının bozulmasını ve genel olarak ataleti beraberinde getirmiştir. Bu durum kader ve tevekkül anlayışının Kur’an'a başvurarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Tevekkül temelde bir amaca ula...

Full description

Saved in:  
Bibliographic Details
Published in:Dinî araştırmalar
Subtitles:The Effect of the Fatalistic and Freedomist Tawakkul Approach on Working Life
Main Author: Altintaş, Ramazan
Format: Electronic Article
Language:Turkish
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Published: DergiPark Akademik 2000
In: Dinî araştırmalar
Year: 2000, Volume: 3, Issue: 7, Pages: 113-136
Further subjects:B Working Life
B Causation
B Tawakkul
B Freedomist
B Fatalist
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Description
Summary:Kader ve tevekkül alanındaki yazgıcı ilahi takdir tezi sosyal hayatın, ahlakın ve çalışma hayatının bozulmasını ve genel olarak ataleti beraberinde getirmiştir. Bu durum kader ve tevekkül anlayışının Kur’an'a başvurarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Tevekkül temelde bir amaca ulaşmak için insanın elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah'a dayanıp ona güvenmesidir. Yani insan bir amaca ulaşmak için bireysel planda bütün çabaları kullanmakla beraber yalnızca bireysel çalışmasına dayanarak Allah'ın takdirini de gözden uzak tutmamalıdır. Yazgıcı tevekkül anlayışı özellikle Emevi yönetimi döneminde ön plana çıkmış ve siyasi bir baskı olarak kullanılmıştır. Ayrıca tevekküle cebriyeci paradigmaya uygun bir anlam yüklemesi bakımından tasavvuf önemli bir rol oynamıştır. Özgürlükçü tevekkül anlayışında bireysel sorumluluk olan kesb ön plana çıkmaktadır.
ISSN:2602-2435
Contains:Enthalten in: Dinî araştırmalar