Kuran, Tefsir, Kadın

Bu makaledeki ana izlek, kadınlarla ilgili ayetlerdeki mesaj içeriği ve bu ayetlerin klasik ve modern dönem tefsir geleneğinde nasıl te’vil edildiği meselesiyle ilgilidir. İslam dünyasında Kur’an ve kadın konusu ciddi bir sorun olarak görülmekte ve konuyla ilgili ayetler çağdaş normlarla bağdaşır ta...

Full description

Saved in:  
Bibliographic Details
Published in:Dinî araştırmalar
Subtitles:The Qur’an, Qur’anic Exegesis And Woman
Main Author: Öztürk, Mustafa 1965-
Format: Electronic Article
Language:Turkish
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Published: DergiPark Akademik 2016
In: Dinî araştırmalar
Further subjects:B Tefsir
B Qur’anic Exegesis
B Kadın
B Kur’an
B Gender
B Woman
B Qur’an
B Toplumsal Cinsiyet
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Volltext (kostenfrei)
Description
Summary:Bu makaledeki ana izlek, kadınlarla ilgili ayetlerdeki mesaj içeriği ve bu ayetlerin klasik ve modern dönem tefsir geleneğinde nasıl te’vil edildiği meselesiyle ilgilidir. İslam dünyasında Kur’an ve kadın konusu ciddi bir sorun olarak görülmekte ve konuyla ilgili ayetler çağdaş normlarla bağdaşır tarzda yorumlandığında sorunun çözüleceği düşünülmektedir. Üstelik bu apolojist (savunmacı) yaklaşımda hem bütünüyle tarih-üstü kabul edilen Kur’an’a sadakatten vazgeçilmediği, hem de Kur’an’ın her çağla çağdaş olduğunu göstermek gibi bir başarı elde edildiği zannedilmektedir. Daha geniş tabanlı gelenekçi yaklaşım tarzı ise İslam’da kadın gibi bir meseleden bahis açmayı dahi gereksiz görmekte, üstelik doğrudan veya dolaylı olarak kadının toplumsal cinsiyet rollerine atıfta bulunan Kur’an ahkâmını nüzul dönemindeki toplumsal zemin ve sosyolojiye değil, teoloji ve ontolojiye bağlayarak izah etmektedir. Ne var ki her Kur’an hükmünün aksiyolojik açıdan birbiriyle eşdeğer olduğu noktasında birleşen bu iki farklı yaklaşımdan ilki, Kur’an’ın evrenselliğini savunmak adına modern dönemin normlarını, ikincisi ise milâdî yedinci yüzyıldaki Arap kültür kodlarını evrenselleştirdiğini fark etmemektedir.
The aim of this article is to present the content of Qur’anic verses which contain information about women and to identify the way in which they were understood and interpreted in both classic and modern Qur’anic exegeses. In modern times the question regarding women in the Qur’an is considered to be a very serious issue. It is often presumed that this problem can be solved when the Qur’anic verses are interpreted in the light of contemporary norms and values which should then prevent a possible contradiction between the Qur’anic verses and modern criterion. The use of such a modernist and apologist approach should guarantee either remaining loyal to the Qur’an, which is assumed to be supratemporal or to prove that the Qur’an can be up-to-date with each era, which is conferred as being a success. The widespread classic approach, however, does not deem it necessary to discuss an issue like “Women in Islam”. Instead, by not understanding the Qur’anic rulings, which refer to female gender roles, in respect to their own historical social matrix and sociology, they try to explain themselves from a theological and ontological perspective. These two approaches are unanimous in their assumption that every ruling in the Qur’an is - regarding the axiological point of view – equal to each other. Nevertheless, they differ widely, the first approach universalizes the values of modern times in order to defend the universalist character of the Qur’an, whereas the second approach universalizes the cultural codes of the Arabs of the seventh century A.D. Unfortunately, both of these approaches are not aware of their universalizing attempts.
ISSN:2602-2435
Contains:Enthalten in: Dinî araştırmalar
Persistent identifiers:DOI: 10.15745/da.268862