James George Frazer: viktoriansk helt, 20.årh.s skurk, nutidig mediator

Efter en kort præsentation af Frazers liv, karriere og indhol-det i hans hovedværk, The Golden Bough, diskuteres dels Frazers treleddede evo-lutionsskema (magi-religion-videnskab), dels anvendeligheden af værkets akkumu-lerede mytologisk-folkloristiske materiale. Frazers komparative tilgang kontrast...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Religionsvidenskabeligt tidsskrift
Subtitles:Religionsvidenskabens (halv-)glemte 'helte'
Main Author: Jensen, Hans Jørgen Lundager 1953-
Format: Electronic Article
Language:Danish
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Published: [2018]
In:Religionsvidenskabeligt tidsskrift
Year: 2018, Volume: 67, Pages: 77-104
Standardized Subjects / Keyword chains:B Frazer, James George 1854-1941, The golden bough / Lévi-Strauss, Claude 1908-2009, Mythologiques / Bellah, Robert N. 1927-2013 / Religion / Rise of
Further subjects:B comparativism
B Edmund Leach
B Magic
B Robert Bellah
B evolutionism
B Religion
B Evolution
B Mythology
B Merlin Donald
B Claude Lévi-Strauss
B James George Frazer
Online Access: Volltext (Kostenfrei)
doi
Description
Summary:Efter en kort præsentation af Frazers liv, karriere og indhol-det i hans hovedværk, The Golden Bough, diskuteres dels Frazers treleddede evo-lutionsskema (magi-religion-videnskab), dels anvendeligheden af værkets akkumu-lerede mytologisk-folkloristiske materiale. Frazers komparative tilgang kontraste-res med Claude Lévi-Strauss' i dennes Mythologiques, hvori der kan antages at spores en frazersk inspiration. Frazers evolutionsskema kontrasteres med Robert Bellahs skemas to første faser, tribal og arkaisk religion.
Following a brief presentation of Frazer's life and career and the content of his main work, The Golden Bough, the article discusses Frazer's evolutionary schema (magic-religion-science) and the usefulness of the accumulat-ed mythological folkloristic material of the work. Frazer's comparative approach is contrasted with Claude Lévi-Strauss' comparative work Mythologiques and a pos-sible frazerian inspiration. Finally, the article compares Frazer's evolutionary scheme with Robert Bellah's two first stages of religious evolution, tribal and ar-chaic religion.
ISSN:1904-8181
Contains:Enthalten in: Religionsvidenskabeligt tidsskrift
Persistent identifiers:DOI: 10.7146/rt.v0i0.104622