Uwagi na temat możliwości rozróżniania między „formą” a „sensem” ekspresji religijnej

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z leżącym u podstaw„modernizacji” języka teologii rozróżnieniem na absolutny/ahistoryczny „sens”Objawienia oraz jego relatywną/dziejowo uwarunkowaną „formę”. Celem analiz jestwykazanie, że owo rozróżeninie nie może być pojmowane jako ob...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Analecta Cracoviensia
Subtitles:Some remarks concerning distinction between “form” and “significancy” of religious expressions
Main Author: Chmiel, Bogumił
Format: Electronic/Print Article
Language:Polish
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Published: 2016
In:Analecta Cracoviensia
Year: 2016, Volume: 48, Pages: 7-23
Further subjects:B Religia język desakralizacja forma istota
B Religion language desacralisation form essence
Online Access: Presumably Free Access
doi
Description
Summary:Przedmiotem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z leżącym u podstaw„modernizacji” języka teologii rozróżnieniem na absolutny/ahistoryczny „sens”Objawienia oraz jego relatywną/dziejowo uwarunkowaną „formę”. Celem analiz jestwykazanie, że owo rozróżeninie nie może być pojmowane jako obowiązujące absolutnie.Jest ono jedynie relatywnie ważne, gdy występuje w ramach poszczególnychteologicznych „paradygmatów”. Dodatkowo wskazano argumenty za tezą, wedlektórej takie próby „modernizacji” form wyrazu mogą przyczyniać się do stopniowejlaicyzacji chrześcijańskiego przesłania.
The purpose of this paper is to examine basal assumptions lying at the bottom of intentional transformations of religious expression’s forms. According to examined concept “forms” in which these ideas are transmited and taught, are historically conditioned, variable and thus should be adjusted to mentality of contemporary culture. This proposal rest upon assumtion that we are able to distinguish between relative “form”of expresion and its objective “essence”/“meaning”. Consideration conducted in an article prove that this assumtion lack of justification and such efforts to “modernise” religious language leads do desacralisation.
ISSN:0209-0864
Contains:Enthalten in: Analecta Cracoviensia
Persistent identifiers:DOI: 10.15633/acr.1976