I begyndelsen var snavset: Snavs, råddenskab og anomisk adfærd som forløsende i traditionelle ('præ-axiale') religioner

This paper deals with dirt, anomic behaviour, death and decay as productive and redemptive means within four very different traditional religions: Shinto, ancient Egyptian religion, classical Indian religion and Greek religion. In all four contexts, the motif is somehow anchored in mythology and mak...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Religionsvidenskabeligt tidsskrift
Main Author: Podemann Sørensen, Jørgen 1946-
Format: Electronic Article
Language:Danish
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Published: Univ. [2019]
In:Religionsvidenskabeligt tidsskrift
Year: 2019, Volume: 69, Pages: 30-44
Standardized Subjects / Keyword chains:B Egypt / Religion / Greece / Shintoism / Hinduism / Schmutz / Deviance / Death / Cultic purity
Further subjects:B V?tra
B Egyptian mortuary ritual
B Vṛtra
B Pythia
B Soma
B Ritual
B Delphi
B Ise pilgrimage
Online Access: Volltext (kostenfrei)
doi
Description
Summary:This paper deals with dirt, anomic behaviour, death and decay as productive and redemptive means within four very different traditional religions: Shinto, ancient Egyptian religion, classical Indian religion and Greek religion. In all four contexts, the motif is somehow anchored in mythology and makes sense first and foremost in ritualization, i.e. as part of the symbolic accompaniment of ritual metamorphosis. As others have demonstrated, the motif makes equally good sense in so-called post-axial religions, in which redemption is much more a matter of an inner, subjective breakthrough - but it is by no means a prerogative of such religions.
Artiklen behandler eksempler på snavs, anomisk adfærd, død og råddenskab som religiøst produktive og forløsende i fire vidt forskellige traditionelle religioner: Shinto, oldtidens ægyptiske religion, klassisk indisk religion og græsk religion. I alle fire sammenhænge er motivet mytologisk forankret, og det giver først og fremmest mening som et rituelt virkemiddel, en del af det symbolske akkompagnement til rituelle forvandlinger. Som andre har vist, giver motivet også god mening i såkaldt post-aksiale religioner, hvor forløsning i højere grad forstås som et indre, subjektivt gennembrud - men det er altså ikke forbeholdt disse
ISSN:1904-8181
Contains:Enthalten in: Religionsvidenskabeligt tidsskrift
Persistent identifiers:DOI: 10.7146/rt.v0i69.112741