Nuaym Bin Hammad'ın Hadisçiliği ve Kitabu'l Fiten'i Üzerine Bir Değerlendirme

İslam toplumunda çeşitli dini veya siyasi sebeplerle ortaya çıkan her türlü kargaşa, savaş ve ölümle sonuçlanan olaylar, kıyametten önce ortaya çıkması beklenen olaylar anlamına gelen el-Fiten ve'l- Melahim terimleri, Hadis literatüründe cami türü hadis kitaplarının ana konularından birini oluş...

Full description

Saved in:  
Bibliographic Details
Published in:Dinî araştırmalar
Subtitles:An Assessment of Nadim Bin Hammad's Hadithism and his Kitab al-Fitan
Main Author: Çeli̇k, Ali
Format: Electronic Article
Language:Turkish
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Published: DergiPark Akademik 2000
In: Dinî araştırmalar
Further subjects:B Hadith
B kitabu'l-Fiten
B Hadis
B Muhammed Peygamber
B Prophet Muhammed
B Kitab al-Fitan
B Nadim B. Muhammed
B The Qur'an
B Kur'an
B Nadim Bin Hammad
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Description
Summary:İslam toplumunda çeşitli dini veya siyasi sebeplerle ortaya çıkan her türlü kargaşa, savaş ve ölümle sonuçlanan olaylar, kıyametten önce ortaya çıkması beklenen olaylar anlamına gelen el-Fiten ve'l- Melahim terimleri, Hadis literatüründe cami türü hadis kitaplarının ana konularından birini oluşturmaktadır. bazen bu bölümler ayrı birer kitap haline de getirilmiştir. Fiten edebiyatı içinde pek çok örneğine rastlanabilecek bu eserlerden de Nuaym bin Hammad'ın Kitabu'l-Fiten'idir. bu makale, Muaym bin Hammad'ın ilmi kişiliği, hayatı ve meşhur eseri Kitabu'l-Fiten üzerine bir incelemedir.
ISSN:2602-2435
Contains:Enthalten in: Dinî araştırmalar