Abbasi Devleti'nin Oluşum Sürecinde Şii Hareketler

Bu çalışmada ilk önce Şii düşüncenin şekillenmeye başlaması daha sonra Şii hareketler ve bunların Abbasi Devleti’nin oluşum sürecindeki etkileri ele alınmıştır. Abbasî oğullarından Muhammed b. Ali’nin, Emevi iktidarına son vermek " Muhammed ailesini" iktidara getirmek amacıyla başlatılan b...

Full description

Saved in:  
Bibliographic Details
Published in:Dinî araştırmalar
Subtitles:Shia Movements in the Formative Period of the Abbasid State
Main Author: Bağlioğlu, Ahmet
Format: Electronic Article
Language:Turkish
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Published: DergiPark Akademik 2000
In: Dinî araştırmalar
Year: 2000, Volume: 3, Issue: 8, Pages: 81-96
Further subjects:B Shia Movements
B Shia
B Zeyd Ibn Ali
B Abbasid State
B İmamah
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Description
Summary:Bu çalışmada ilk önce Şii düşüncenin şekillenmeye başlaması daha sonra Şii hareketler ve bunların Abbasi Devleti’nin oluşum sürecindeki etkileri ele alınmıştır. Abbasî oğullarından Muhammed b. Ali’nin, Emevi iktidarına son vermek " Muhammed ailesini" iktidara getirmek amacıyla başlatılan bir devrim organizasyonu neticesinde 32 yıl kadar süren bir mücadele sonunda başarıya ulaşılmış ve "Abbasi Devleti" kurulmuştur. İlk Şii hareketlerinin bu organizasyonla direk bir ilişkisi bulunmamasına ragmen dolaylı da olsa Muhammed b. Ali’nin başarılı olmasında oldukça etkili oldukları da bir gerçektir.
In this study, Shi'i movements and their effects on the formation process of the Abbasid state were first discussed. As a result of a revolutionary organization that was launched in order to bring the power of "Muhammad's family" to an end to the Umayyad power, Muhammad b. Ali from the Abbasids succeeded by a struggle for 32 years and the "Abbasi State" was established. Whether or not the first Shi'i movements have a direct relationship with this organization, it is also a fact that they are very effective in the success of Muhammad b. Ali.
ISSN:2602-2435
Contains:Enthalten in: Dinî araştırmalar