Cerh ve Ta’dil Kriteri Olarak Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bidat

İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hadis ravilerinin isnad zincirinin gerekliliğine dair pek çok yorum yapılmıştır. bu tespitlerden biri de Tabiun döneminin önde gelen alimlerinden olan İbn Sirin'e aittir. O, isnadın tarihi ve uygulama alanı ile ilgili de önemli bir tespitte bulunmuştur....

Full description

Saved in:  
Bibliographic Details
Published in:Dinî araştırmalar
Subtitles:Ahl al-Sunnah and Ahl al-Bidah as a Criteria of Al-Jarh and at-Tadil
Main Author: Ulu, Arif
Format: Electronic Article
Language:Turkish
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Published: DergiPark Akademik 2006
In: Dinî araştırmalar
Year: 2006, Volume: 8, Issue: 24, Pages: 133-142
Further subjects:B Ahl al-Bidah
B Al-Jarh and at-Tadil
B Hadiths Reporters
B Ibn Sirin
B Ahl al-Sunnah
B Ehl-i Sünnet
B Cerh ve Ta’dil
B Hadis Ravileri
B Ehl-i Bidat
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Description
Summary:İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hadis ravilerinin isnad zincirinin gerekliliğine dair pek çok yorum yapılmıştır. bu tespitlerden biri de Tabiun döneminin önde gelen alimlerinden olan İbn Sirin'e aittir. O, isnadın tarihi ve uygulama alanı ile ilgili de önemli bir tespitte bulunmuştur. Onun bu tespiti ilk dönemlerden itibaren kaleme alınana bazı eserlerde bazı farklılıklarla yer almaktadır. onun şöyle dediği söylenebilir: "Önceleri isnaddan sormazlardı; ne zaman ki fitne ortaya çıktı, ravilerin kimler olduğu sorulmaya başlandı. Raviler ehl-i sünnet olurlarsa hadisleri alınıyor, ehl-i bidat olursa hadisleri alınmıyordu." İbn Sirin ve çağdaşı alimler, kendi döneminde ağırlıklı olarak fırkaların hadis uydurma faaliyeti içinde olduklarını bildiklerinden önlemlerini de buna göre almışlardır.
There have been several commentaries over the chain of accounts of hadiths reporters and their history since the early days of Islam. One of the most important commentaries comes from one of the distinguished scholars of Tabiun, the followers of Mohammed, Ibn Sirin (d. 718). The reason why we regard his commentaries as important is that his commentaries include the process which led to the implementation of isnad and also some comments which include history and practical fields ofisnad. He is said to have commented: "People did not use to ask about isnad in the beginning. They began to ask about isnad after some fractions had emerged. They trusted the isnads transferred by ehl-i sunnah and did not count on the ones by ehl-i bidat." Ibn Sirin most probably meant those who did not belong to religious fractions which appeared in that era by mentioning ehl-i sunnah, neither did he imply those who were involved in those fractions by uttering the name, ehl-i bidat
ISSN:2602-2435
Contains:Enthalten in: Dinî araştırmalar