"SON ÇAĞRI KUR’AN" İSİMLİ MEALİN ÇEVİRİBİLİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Arapça kelime anlamı itibariyle; bir şeyin varacağı yer ve gaye anlamına gelen meal, ıstılahta ise; Kur’an’ın kaynak dilden hedef dile yaklaşık aktarımı anlamına gelir. Kur’an’ın anlamına Arapça olarak erişme imkânı bulamayan kimselerin Allah’ın mesajı ile buluşmalarının en önemli yollarından biridi...

Full description

Saved in:  
Bibliographic Details
Subtitles:The Analysis of the Linguistic Comments of Naned “Son Çağrı Kur'an”
Authors: Topyay, Yusuf (Author) ; Ethem, Mürsel (Author)
Format: Electronic Article
Language:Turkish
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Fernleihe:Fernleihe für die Fachinformationsdienste
Published: DergiPark Akademik 2020
In: Dinî araştırmalar
Year: 2020, Volume: 23, Issue: 59, Pages: 447-466
Further subjects:B Tefsir
B Translation Studies
B Çeviribilim
B Koran exegesis
B Meal
B Meanings of the Qur’an
B Kur'an
B Salih Akdemir
B Qur’an
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Volltext (kostenfrei)
Description
Summary:Arapça kelime anlamı itibariyle; bir şeyin varacağı yer ve gaye anlamına gelen meal, ıstılahta ise; Kur’an’ın kaynak dilden hedef dile yaklaşık aktarımı anlamına gelir. Kur’an’ın anlamına Arapça olarak erişme imkânı bulamayan kimselerin Allah’ın mesajı ile buluşmalarının en önemli yollarından biridir meal. Dolayısıyla meal yazarının amacı ve görevi muradı ilahiyi insanlara doğru bir şekilde ulaştırmak olmalıdır. Böylesine hassas ve önemli bir konuda sorumluluk üstlenen yazar ilk önce kendisinin bu işin altından kalkabilecek nitelikte olup olmadığını kendi iç dünyasında müzakere edip tartmalı, şayet kendisini bu alanda yeterli görüyorsa bıkmadan, usanmadan bu sorumluluğun gereğini bihakkın yerine getirmeye çalışmalıdır. Biz bu çalışmamızda Salih Akdemir’in Son Çağrı Kur’an isimli mealinin tahlilini yapacağız.
The word "meâl" in Arabic means "the destination or aim of something" however in terminology it means approximate translation of the Qur'an from the original text to the target language. For someone who doesn't know Arabic, the meaning of the Qur'an is the most significant and unique way to reach God's final revelation. Therefore, great responsibility has been placed on the shoulders of the translator of the Qur'an, plus the aim and duty of these translators must be to deliver God's will correctly. A translator willing to take upon this much responsibility, in a subject of this importance and sensitivity, first must evaluate their competency within their inner world, and only if they decide that they are qualified enough in this profession they must try to do everything within their capability to provide everything that this responsibility requires, without growing tired of it. Regrettably expressed, that many translators of the Qur'an are not even aware of this responsibility. It is easy to understand that they are duplicates of each other. However, we must exclude some translators of the Qur'an such as Salih Akdemir. One of the most valuable works of Akdemir in his academic life is the meaning of the Qur'an in Turkish, "Son Çağrı Kur'an". His study is not well recognized in our country. Akdemir used the possibilities of the Turkish quite well in the meaning of the Qur'an. In this article, we will examine Salih Akdemir's translation of the Qur'an named "Son Çağrı Kur'an".
ISSN:2602-2435
Contains:Enthalten in: Dinî araştırmalar
Persistent identifiers:DOI: 10.15745/da.779817