İnsanın Sorumluluğu Bağlamında Kur'ân'da Nimet Kavramı

Sorumluluk, insanoğlunu diğer canlılardan ayıran özelliklerden biridir. İnsan, bağımsız düşünebilen ve tercih hakkı olan bir varlıktır. Yeryüzündeki her şey insan için yaratılmıştır. Akıl ve irade yanısıra insana sayısız nimetler verilmiştir. İnsan bütün bu nimetlerden hesaba çekilecektir. Sorumlulu...

Full description

Saved in:  
Bibliographic Details
Published in:Dinî araştırmalar
Subtitles:The Notion of Blessing in The Qur'an in The Context of Human Responsibility
Main Author: Kanik, İsa
Format: Electronic Article
Language:Turkish
Check availability: HBZ Gateway
Journals Online & Print:
Drawer...
Published: DergiPark Akademik 2019
In: Dinî araştırmalar
Further subjects:B Human
B Tefsir
B şükür
B Blessing
B Kur’an
B Qurʾān
B sorumluluk
B Exegesis
B küfür
B Responsibility
B imtihan
B nimet
Online Access: Volltext (kostenfrei)
Volltext (kostenfrei)
Description
Summary:Sorumluluk, insanoğlunu diğer canlılardan ayıran özelliklerden biridir. İnsan, bağımsız düşünebilen ve tercih hakkı olan bir varlıktır. Yeryüzündeki her şey insan için yaratılmıştır. Akıl ve irade yanısıra insana sayısız nimetler verilmiştir. İnsan bütün bu nimetlerden hesaba çekilecektir. Sorumluluk, akıl ve idrak sahibi varlıkların bir kuralın ihlali veya iradî bir fiilin işlenmesi neticesinde karşı karşıya kalacakları hukuki durumdur. Aklî ve vahyî deliller, dünyadaki en kıymetli varlıklardan biri olan insanın mesuliyetini göstermektedir. İnsanoğlunun imtihanı ve sorumluluğu bağlamında nimetler önemli unsurlardandır. İnsanın sorumluluğu bağlamında Kur’ân’da nimet kavramını izah etmeyi amaçladığımız bu çalışmada insanın irade ve fiillerine, sorumluluğuna, nimet kavramının anlamlarına, Kur’ân’da kullanılış biçimlerine ve nimet manasında kullanılan bazı kelimelere değinilmiştir. Yine bu noktada nimetlerin hikmetleri, insanın nimet karşısındaki konumu ve nimetlere mukabil insandan istenilen görevler izah edilmiştir. Nimet, olumlu ve olumsuz yönleri olan geniş bir kavramdır. Bu yüzden dünya ve ahiret hayatı açısından insanın sorumluluğu ve bununla irtibatlı olarak nimet unsurunun önemi üzerinde durulmuştur.
Responsibility is one of the characteristics that distinguishes human from other living beings. Man is an entity that can think independently and has a right to choose. Everything on earth is created for man. Besides reason and will, countless blessings have been given to man. Man will be taken into account from all these blessings. Responsibility is the legal situation in which assets possessing intelligence and cognition will be faced as a result of a violation of a rule or a voluntary act. Mental and revelation evidence shows the responsibility of man, one of the most valuable beings in the world. Blessings are an important element in the context of human testing and responsibility. In this research, which aims to explain the notion of blessing in the Qur'an in the context of human responsibility, man's will and actions, responsibility, the meaning of the concept of blessing, forms used in the Qur'an, some concepts used in the meaning of blessing in the Qur'an. At this point, the wisdom of blessings, the position of man in the face of blessing, and the duties demanded by man in return for blessings have been explained. Blessing is a broad concept with positive and negative aspects. Therefore, it has been emphasized importance of the element of blessing connection with the responsibility of man in terms of the world's life and the hereafter.
ISSN:2602-2435
Contains:Enthalten in: Dinî araştırmalar
Persistent identifiers:DOI: 10.15745/da.518199